Агенцията за ядрено регулиране с участие в ядрена конференция

Заместник-председателят на Агенцията за ядрено регулиране Борислав Станимиров взе участие в конференция на тема „Развитие на ядрената енергетика в България – сценарии, рискове и перспективи“. Събитието се проведе на 28 март 2023 г. в София и беше организирано от Националния комитет на България в Световния енергиен съвет. Мероприятието цели да очертае основните предизвикателства пред развитието на ядрената енергетика, както и да се разгледат стратегически сценарии за гарантиране на енергийната сигурност на страната.

В своята презентация заместник-председателят на АЯР разгледа процеса на лицензиране на нова ядрена мощност в съответствие с националното и европейско законодателство. В изложението си г-н Станимиров представи по-важните моменти, свързани със законодателната рамка и процедурата по лицензиране на нова ядрена мощност, както и информация относно лицензионните аспекти при възобновяване на проекта АЕЦ „Белене”, и особеностите, свързани с изграждането на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“