АЯР участва във форум „Стажове“ в Техническия университет в София

На 4 април 2023 г. Агенцията за ядрено регулиране за поредна година взе участие  в изложението за работодатели – форум „Стажове“, в Техническия университет – София. Това е едно от най-големите университетски събития в страната, в което се включиха множество работодатели от частния и публичния сектор. Форумът беше открит от проф. дн инж. Иван Кралов, ректор на Техническия университет – София.

Щандът на Агенцията за ядрено регулиране предизвика интерес у студенти от различни специалности на Техническия университет. Те имаха възможност да разговарят с представители на Агенцията и да зададат конкретни въпроси относно дейността на регулатора.

За пръв път на форум „Стажове“ АЯР представи програмата си за платени летни стажове. В нея могат да се включат студенти, отговарящи на определени условия, основните от които са: записан летен семестър на 3-ти курс в пододящо професионално направление, среден успех над 4.50, български граждани под 30 години. Повече информация за платените летни стажове, които АЯР предлага, можете да намерите тук, както и в профилите на Агенцията в социалните мрежи.