АЯР поднови споразумението си за сътрудничество с Комисията за ядрено регулиранe на САЩ

Агенцията за ядрено регулиране поднови споразумението за обмен на техническа информация и сътрудничество по въпросите на ядрената безопасност с Комисията за ядрено регулиране на САЩ (NRC). Срокът на досега действащото споразумение изтече през 2023 г. Целта на подновяването е поддържане и развитие на стратегическото партньорство между ядрените регулатори на двете страни.

Споразумението предвижда обмен на информация между страните, свързана с регулирането и контрола на безопасността и сигурността на ядрени съоръжения и радиоактивни материали, както и научноизследователски програми в областта на ядрената безопасност.

Документът влиза в сила от датата на подписване за срок от пет години и се продължава автоматично за последващи 5-годишни периоди.

Агенцията за ядрено регулиране има дългогодишно сътрудничество с  Комисията за ядрено регулиране на САЩ. В рамките на проведените преговори между двата регулатора през 2023 г. беше обсъден план за действие, който предвижда  активно използване на програмите за обучение на NRC и взаимодействие при разработването на регулаторни изисквания при лицензирането на нови видове ядрени горива и нови ядрени мощности.