АЯР подписа споразумение за ранно уведомяване с Комисията за атомна енергия на Република Гърция

Днес, 28 септември 2016 г. по време на 60-та сесия на Генералната Конференция на Международната агенция по атомна енергия във Виена бе подписано Споразумение между Агенцията за ядрено регулиране и Комисията за атомна енергия на Република Гърция относно ранното уведомяване при ядрени аварии и обмен на информация за ядрените съоръжения. От българска страна документът бе подписан от председателя на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Костов, а от гръцка – от президента на гръцкия ядрен регулатор д-р Христос Хусиадас. Споразумението изменя Споразумение между Комисията за атомна енергия на Република Гърция и Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели към Министерския съвет на Република България, чийто правоприемник е Агенцията за ядрено регулиране, подписано на 15.02.1991 година. Настоящото Споразумение предвижда актуализиране на информацията по отношение на данните на пунктовете за връзка за целите на оперативното уведомяване при ядрена авария, както и списъка на ядрените съоръжения в двете страни, тъй като след подписването на двустранното Споразумение през 1991 г. са настъпили промени по отношение на статуса и количеството на ядрените съоръжения.
20160928-11