60-та сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия

От 26 до 30 септември 2016 г. във Виена ще се проведе 60-та редовна сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Българската делегация ще се ръководи от ст.н.с. д-р Лъчезар Костов, председател на Агенцията за ядрено регулиране. Членове на делегацията са представители на Министерството на енергетиката, Агенцията за ядрено регулиране, АЕЦ Козлодуй и Постоянното представителство на Република България във Виена.
Основните теми, които ще бъдат дискутирани от делегатите и резолюциите, които ще бъдат обсъждани са в областта на:
  • укрепването на международното сътрудничество в областта на ядрената безопасност, радиационната защита, безопасното транспортиране на радиоактивни материали и управление на РАО;
  • укрепването на дейностите на МААЕ в областта на техническото сътрудничество, ядрената наука, технологии и приложенията им;
  • подобряването на ефективността и ефикасността на системата на Гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие, както и прилагането им в Корейската народно-демократична република (КНДР) и Близкия Изток.
В дневния ред на конференцията е включен избор на длъжностни лица и назначаване на Генерален комитет. По време на срещата ще бъдат разгледани заявленията за приемане на нови членове на международната агенцията. Ще бъде обсъден годишният доклад на МААЕ за 2015 г., както и въпроси, свързани с бюджета за 2017 година.