Представяне на доклада на Генералния директор на МААЕ „Аварията в АЕЦ „Фукишима-Даи-ичи“

По инициатива на Агенцията за ядрено регулиране и на Международната агенция за атомна енергия на 09.09.2016 г. у нас официално бе представен докладът на Генералния директор на МААЕ г-н Юкия Амано „Аварията в АЕЦ „Фукишима-Даи-ичи“. Представянето бе направено от г-н Густаво Карузо, ръководител на Офиса по координация на безопасността и сигурността към Департамента по ядрена безопасност и сигурност на Международната агенция и ръководител на екипа от 180 експерти, изготвил доклада. В своята презентация г-н Карузо акцентира върху оценката на аварията, аварийното планиране и готовност, радиологичните последици, както и последващите възстановителни дейности. Становищата и заключенията в документа са базирани на данни и факти, дадени и потвърдени от официални източници от японска страна.
 
Специално внимание бе отделено и на опита, почерпен от аварията и мерките, взети за повишаване нивото на ядрената безопасност в японските атомни централи на база на уроците, научени от аварията. Представянето на доклада предизвика голям интерес сред заинтересованите организации у нас. На презентацията присъстваха експерти от АЯР, Министерството на Енергетиката, АЕЦ “Козлодуй”, Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението към МВР, Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ, МЗХ, Национален център по радиобиология и радиационна защита към МЗ, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН, Техническия университет – София и от инженеринговите организации Риск инженеринг и Енпроконсулт.
dokl-fuku-amano