Министерският съвет одобри Седми национален доклад на Република България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност

С Решение по Протокол №32 от 03.08.2016 г. Министерският съвет одобри Седми национален доклад на Република България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност и за определяне състава на делегацията за участие в съвещанието за преглед на националните доклади