АЯР подписа Споразумение за сътрудничество с Националната комисия за контрол на ядрените дейности на Румъния

На 20.01.2016 г. в Агенцията за ядрено регулиране официално бе подписано Споразумение между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Националната комисия за контрол на ядрените дейности на Румъния за обмен на техническа информация и сътрудничество при регулирането и контрола на ядрената безопасност и радиационната защита. Документът бе подписан съответно от председателя на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Костов и от неговия румънски колега г-н Габрил Петре. Споразумението бе одобрено от Министерски съвет на неговото заседание от 09.12.2015 г. С подписването на документа се цели задълбочаване на партньорството между регулаторите на двете страни и се насърчава сътрудничеството между тях, обмена на техническа информация и сътрудничество при регулирането и контрола на ядрената безопасност и радиационната защита. Споразумението се подписва за период от 5 години с възможност за автоматично продължаване.
 
По време на срещата бяха дискутирани още въпроси, свързани с превоза на ОЯГ по р. Дунав, механизмите за предаване на навременна информация в случай на аварийна ситуация на населението на общините в Румъния, които са в близост до АЕЦ “Козлодуй”. Сред темите на разговорите бе и сътрудничеството по отношение на физическата защита на ядрени съоръжения. Гостите посетиха и аварийния център на АЯР, където се запознаха с оборудването и системите за получаване на информация за радиационната обстановка в страната, в Европа и в целия свят. Г-жа Марина Низамска, началник на аварийния център, представи процедурите за работа на аварийните екипи и взаимодействието им с останалите компетентни институции, регулиращи органи и МААЕ при аварийна ситуация.
image_large (5)