АЯР представи дейността си за 2015 година пред обществеността

На 14 януари 2016 г., на пресконференция в Агенцията за ядрено регулиране, председателят ст.н.с. д-р Лъчезар Костов представи дейността за изминалата 2015 година. От страна на АЯР участваха още Борислав Станимиров – заместник председател, Алексей Алексиев – заместник председател, Веселин Драганов – гл. директор на гл. дирекция “Ядрена безопасност”, Тинко Ганчев – директор ”Анализи и оценки на безопасността”, Николай Тодоров – дириректор “Радиационна защита”, Александър Рогачев – директор “Международно сътрудничество”.
 
Журналистите бяха запознати с реализацията на проекта „Въвеждане на комплексни административни услуги, включително чрез автоматизиран обмен на данни с публикувани регистри на администрацията“, финансиран по програма ОПАК, промените, направени в Нормативната уредба, изпълнението на мерките по Националния план за действие в отговор на аварията във Фукушима. В дискусиите бяха обсъдени още програмата и дейностите по удължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”, увеличаване на топлинната мощност на централата, поетапния преход на блок 6 към експлоатация с усъвършенствано ядрено гориво (тип ТВСА-12), изграждане на ново ядрено съоръжение на площадката на АЕЦ “Козлодуй”.
 
Сред темите на пресконференцията бяха и предстоящото издаване на лицензия за експлоатация на Хранилището за сухо съхранение на отработило гориво, условията за лицензиране на ново ядрено съоръжение, както и въпроси, свързани с изграждането на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци. Представителите на медиите получиха информация и за сътрудничеството на АЯР с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и с Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна, Русия.