България подписа две споразумения с МААЕ за участие в международни мрежи за обмен на информация в областта на ядрената безопасност и сигурност

По време на 60-та Генерална конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), състояла се от 26 до 30 септември 2016 г. във Виена, България подписа две споразумения с МААЕ за включване в международни мрежи за обмен на информация в областта на ядрената безопасност и сигурност. На 27 септември бе подписано споразумението за включване на страната ни в Световна мрежа за обмен на информация в областта на ядрената безопасност и сигурност – Global Nuclear Safety and Security Network (GNSSN). От страна на МААЕ споразумението бе подписано от зам.-генералния директор и ръководител на департамента по ядрена безопасност и сигурност г-н Хуан Карлос Лентихо, а от българска – ръководителят на делегацията ни за конференцията ст.н.с. д-р Лъчезар Костов, председател на АЯР. Световната мрежа за обмен на информация в областта на ядрената безопасност и сигурност (GNSSN) е един от елементите на Световната структура за обмен на информация в областта на ядрената безопасност и сигурност (GNSSF), свързана със споделянето на информация и познания между глобалната експертна общност. Това включва взаимодействие между членовете, което може да подпомогне работата, свързана с ядрената безопасност и по въпросите на сигурността. GNSSN е създадена с цел да осигури широка обмяна на основно знание, опит и поуки за ядрената безопасност и сигурност, необходими на експертите в областта.
20160927-gnssn