Посещение на новия директор на Дирекция Евратом Гаранции г-н Стефан Лехнер в АЯР, 14.10.2016 г.

На 14.10.2016 г. по негово желание на посещение в АЯР бе г-н Стефан Лехнер, назначен от юни 2016 г. за директор на Дирекция “Е” – Евратом Гаранции – в Главна дирекция “Енергетика” на Европейската комисия. Господин Лехнер бе приет от г-н Станимиров, зам.-председател на АЯР. Целта на посещението бе гостът да се запознае с организацията на дейностите по Споразумението по Гаранциите към Договора за неразпространение на ядреното оръжие у нас и да представи своите позиции за бъдещата работа на дирекцията му. Той подчерта ролята на договора ЕВРАТОМ и необходимостта от по-голяма прозрачност в дейността на инспекторите по Гаранциите, като отбеляза все по-засилващата се връзка между ядрената безопасност, ядрената сигурност и контрола за неотклонение на ядрен материал. Според него заплахата от терористични действия на територията на дадено ядрено съоръжение трябва да се отчита с много висока степен на важност. Той сподели виждането, че ядрената сигурност ще изисква все повече инвестиции в бъдеще, но няма да има възстановяване на тези средства – недопускането на инциденти ще е доказателство за правилното изразходване на тези инвестиции. Господин Лехнер прояви интерес към националното хранилище за РАО и каза, че досега по въпросите на Гаранциите няма критицизъм към работата на АЕЦ “Козлодуй”.