Дни на ОИЯИ в България

 От 16 до 19 май 2017 г. в планинския курорт “Боровец” за десета поредна година ще се проведе Пролетната студентска школа по ядрена физика “Дни на ОИЯИ в България”. Школата, превърнала се в традиция, е организирана от Агенцията за ядрено регулиране и Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската академия на науките, съвместно с Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) – Дубна, Русия.
Лектори на школата ще бъдат водещите учени от Обединения институт за ядрени изследвания от Лабораторията по ядрени проблеми, Лабораторията по теоретична физика, Лабораторията по физика на високите енергии, Лабораторията по информационни технологии, Лабораторията по радиациоона биология, Лабораторията по неутронна физика и Лаборатофията по ядрени реакции. Те ще запознаят участниците с различни теми, отнасящи се към актуални въпроси в областта на физиката.
В Школата са поканени да участват студенти от България, Румъния, Сърбия, Гърция и Македония, както и учители по физика от български училища.