Посещение на г-н Алфредо Баньо-Леал, отговорник за България по програмата за Техническо сътрудничество на МААЕ

От 04 до 06 април 2017 г. г-н Алфредо Баньо-Леал, отговорник за България по програмата за Техническо сътрудничество на МААЕ посети страната ни.
Целта на визитата бе да се запознае с изпълнението на Националните проекти по програмата за Техническо сътрудничество на МААЕ от настоящия цикъл 2016 – 2017 г., както и да окаже логистична подкрепа за подготовката на предложенията за национални проекти за програмния цикъл 2018-2019 година. Г-н Баньо-Леал посети Института по физиология на растенията и генетика съм БАН, УМБАЛ “Александровска”, Националния център по радиобиология и радиационна защита, Института по органична химия – БАН, Екоинженеринг-РМ и Военно-медицинска академия. Там той се срещна с националните отговорници по съответните проекти и изрази своето задоволство от реализирането им на този етап. Бяха дискутирани още и актуализация в работните планове, заявки за доставка на оборудване и други въпроси от логистичен характер. Господин Баньо-Леал задълбочено обсъди в детайли новите предложения за Национални проекти със съответните отговорници. По време на посещението си, той се срещна и със заместник председателя на АЯР, господин Алексей Алексиев. Двамата обсъдиха текущите проекти и новите предложения за Национални проекти за следващия двегодишен цикъл (2018-2019 г.) на програмата за Техническо сътрудничество на МААЕ.

img-20170404-131134