Седми преглед на националните доклади по Конвенцията за ядрена безопасност, Виена, 27 март – 7 април 2017

На 27 март в Централния офис на МААЕ във Виена беше представен 7-ия национален доклад на Република България. България бе поздравена за изчерпателното и качествено представяне както на доклада, така и на отговорите на поставените към него въпроси. Страните, участващи в дискусията дадоха висока оценка на страната ни.
Бяха отбелязани следните добри практики за България:
  • Своевременното актуализиране на закондателството по отношение на поуките от аварията във Фукушима и изискванията на WENRA за нови АЕЦ;
  • Провеждането на политика на прозрачност и откритост, включително осигуряване на информация за ядрената индустрия и за важни решения по отношение на ядрената безопасност и радиационната защита;
  • Организирането и провеждането от АЯР на семинари и обучения за журналисти, представители на националните медии и служители за връзки с обществеността на заинтересованите организации;
  • Директното уведомяване на съседните страни в случай на авария.
    Като основни предизвикателства пред българския ядрен сектор бяха посочени:
  • Продължаване срока на експлоатация на 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“
  • Проучване на възможността за ограничаване разпространението на стопилката от активната зона на реактора при авария;
  • Изграждане на нова ядрена мощност.
 Българската делегация, за участие в прегледа, включва представители на Министерството на външните работи, Министерството на енергетиката, Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) и АЕЦ Козлодуй. С решение на Министерски съвет за ръководител на делегацията бе определен Председателят на АЯР д-р Лъчезар Костов, а за негов заместник – Постоянният представител на Република България към международните организации във Виена посланик Светослав Спасов. Действия към документ