Изявление относно публикации за укрита „авария“ в АЕЦ „Козлодуй“

Във връзка с тиражирана в медиите информация относно укрита „авария“ в АЕЦ „Козлодуй“ през 2020 г., Агенцията за ядрено регулиране информира, че през 2020 година в АЕЦ „Козлодуй“ не е регистрирано събитие, което може да бъде класифицирано като авария по скалата ИНЕС. Контролът, който упражнява Агенцията за ядрено регулиране, не позволява укриването на събития (отклонения, инциденти и аварии) в регулираните ядрени съоръжения.