МААЕ съдейства на България в борбата с епидемията от нодуларен дерматит по едрите преживни животни

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) отпусна 50 хил. евро от Фонда за техническо сътрудничество за преодоляване на епидемията от нодуларен дерматит (LSD) по едрите преживни животни в България. Наред с това на 19 и 20 април 2016 г. експерти от МААЕ пристигнаха у нас, за да споделят своят опит с българските ветеринарни власти за начините за борба, ограничаване и превенция на LSD. Болестта е непозната за нашата страна и специалистите нямат необходимите капацитет, лекарства и ваксини за борба с нея.
 
Помощта от МААЕ бе поискана от зам. – министърът на земеделието и храните г-н Цветан Димитров по време на посещението му във Виена на 13 и 14 април 2016 г. В средата на април т.г. в България бяха установени 13 огнища на болестта, което наложи евтаназия на 537 животни болни от LSD. Болестта се предизвиква от африкански вирус. Предполага се, че е пренесена у нас от Турция или Гърция, където през последните години има регистрирани случаи на LSD. По данни на Международната агенция, в Турция огнищата на болестта са близо 900, а в Гърция – над 110.