Завърши последваща IRRS мисия на МААЕ в България

Днес, 18 април 2016 г. се състоя заключителната среща на последващата Integrated Regulatory Review Service (IRRS) мисия на МААЕ, която направи преглед и оценка на изпълнението на препоръките и предложенията за подобряване на дейността на регулиращия орган, дадени на АЯР през 2013 година. По време на заключителната среща г-жа Марта Жиакова, председател на Словашкия регулиращ орган и ръководител на екипа от международни експерти представи доклада със заключенията, направени от международните експерти.
 
Основното заключение е, че Агенцията за ядрено регулиране е постигнала забележителен напредък в сравнение с констатациите от мисията от 2013 г. и е демонстрирала сериозен ангажимент за реализиране на стандартите на МААЕ. Експертите са констатирали напредък в 6 области, две от препоръките остават, има и две нови предложения, където подобренията ще доведат до увеличаване на ефективността на регулаторната рамка. Международните експерти отбелязват още, че екипът на българския регулатор е бил много открит в дискусиите и е предоставил пълна подкрепа на чуждестранните си партньори по време на работата.
 
От своя страна, в заключителното си слово председателят на АЯР, ст. н.с.д-р Лъчезар Костов, благодари на екипа на АЯР и на представителите на Министерството на здравеопазването за ползотворната работа през изминалата седмица. По думите му мисията е проведена обективно и професионално. Д-р Костов допълни, че последващата IRRS мисия е била много полезна и ефективна за подпомагане непрекъснатото усъвършенстване на регулаторната инфраструктура на България. Окончателният доклад от последващата IRRS мисия ще бъде предоставен от МААЕ на българското правителство в рамките на 3 месеца.
 
image_large (2)