Официално откриване на последващата IRRS мисия

Днес, 12 април 2016 г., председателят на Агенцията за ядрено регулиране, ст.н.с.д-р Лъчезар Костов официално откри последващата Integrated Regulatory Review Service (IRRS) мисия на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ), Виена. В изказването си, той приветства участниците и им пожела успешна и плодотворна работа. Г-н Костов подчерта значението на провеждането на партньорските проверки като централни елементи на процеса на подобряване на безопасността.
 
От своя страна, г-жа Марта Жиакова, Председател на ядрения регулатор на Словакия и ръководител на мисията, поздрави всички участници. Във встъпителната си реч, тя благодари за усилията, направени от екипа на АЯР за организиране на мисията. Г-жа Жиакова оцени високо работата, която е свършена след мисия от 2013 година. Според нея, IRRS мисиите са инструмент за повишаване на ядрената безопасност. Те са важни не само за страната домакин, но и за проверяващите експерти, тъй като и те имат какво да научат от опита на проверяваните.
 
Целта на последващата IRRS мисия на МААЕ е да направи преглед и оценка на изпълнението на препоръките и предложенията за подобряване на дейността на регулиращия орган в областта на: отговорности и функции на регулиращия орган, лицензиране, оценки и анализи, инспекционна дейност, аварийна готовност и планиране и др. Работата на международния екип от експерти ще продължи до 18 април 2016 г., когато те ще представят заключенията от работата си.
image_large (3)