Председателят на АЯР участва в среща по Инициативата за ядрена хармонизация и стандартизация

Днес, 27 юни 2023 г., председателят на Агенцията за ядрено регулиране – Цанко Бачийски, участва във втората пленарна среща по Инициативата за ядрена хармонизация и стандартизация. Срещата се провежда във Виена, Австрия.

Инициативата е създадена от Генералния директор на Международната агенция по атомна енергия Рафаело Гроси в подкрепа на хармонизирането и стандартизирането на регулаторните и индустриални подходи за улесняване на безопасното и успешно внедряване на малки модулни реактори по света. Този процес обединява ядрените регулаторни органи и компании от ядрения сектор от цял свят, както и международни организации и промишлени асоциации. В рамките на втората пленарна среща ще се направи равносметка на вече свършената работа по Инициативата, ще се отчете напредъка, както и трудностите при нейната реализация, ще се дискутират нерешените въпроси и ще се планират бъдещи действия, където е необходимо. България е активен участник в Инициативата, като представител на АЯР е включен в работна група за „Предлицензионен регулаторен преглед на малки модулни реактори“.