ICRP 2023. 7-ми международен симпозиум за системата на радиологична защита

Международната комисия за радиологична защита организара 7-ми международен симпозиум за системата за радиологична защита, който ще се проведе в Токио, Япония от 6 до 9 ноември 2023 година.

Основната тема на ICRP 2023 ще бъде еволюцията на радиологичната защита като ще бъдат представени презентации, постери и изложби, които показват развитието в миналото, настоящето, както и перспективите в тази област.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) има възможност да подпомогне евентуално участие от българска страна при наличието на одобрен постер или презентация.

Може да изпращате предложения за абстракти на следната интернет страница:

https://event.fourwaves.com/icrp2023/submission

Участниците с одобрени от ICRP абстракти могат да кандидатстват за финансиране на участието по регионален проект на МААЕ „RER9159 – Enhancing the Application of the Principles of Radiation Protection to Control the Exposure of the Public“ по следните теми:

Сесия 2: Dosimetry for the Next General Recommendations

Сесия 3: Communication

Сесия 4: How Experience of the Fukushima Daiichi Accident is Improving RP

Сесия 5: The Next Generation of Scientists & Professionals

Сесия 7: Sustainable Development and Protection of the Environment

Сесия 9: Exposure Categories & Situations

Сесия 14: Justification

Сесия 18: Strengthening Expertise and Raising Public Awareness

 

На следната интернет страница може да бъде намерена повече информация за програмата на симпозиума, както и начинът за кандидатстване:

https://icrp2023.jp/welcome-message/