Подновяване на лицензията за експлоатация на хранилището за съхранение на отработено ядрено гориво

В края на месец юни в Агенцията за ядрено регулиране постъпи заявление от АЕЦ „Козлодуй“ за подновяване на лицензията за експлоатация на хранилището за съхранение на отработено ядрено гориво. В тази връзка в агенцията е стартиран процес по извършване на регулаторен преглед и оценка на представените със заявлението документи. Обобщена информация за съоръжението е достъпна в рубрика „Ядрени съоръжения“.