Председателят на АЯР участва в заседание на WENRA

Председателят на АЯР г-н Цанко Бачийски взе участие в пролетното заседание на Асоциацията на западноевропейските органи за ядрено регулиране (WENRA), в която АЯР членува от 2003 г. Мероприятието се проведе на 24 и 25 април 2024 г. в Ларнака, Кипър.

На сесията бяха обсъдени докладите на работните групи към организацията и привеждането на техните задачи към целите на приетата през 2023 година нова Стратегия на WENRA. Важно място по време на сесията беше отделено на дългосрочната експлоатация на атомните централи, като бяха направени презентации на опита на 9 държави-членки на WENRA по тази тема.

Внимание беше обърнато и на актуалното състояние на ситуацията в Украйна, както и на проблемите на украинския ядрен регулатор при изпълнението на неговите функции.