Нови координирани изследователски проекти за периода 01.10.2023 г. до 31.03.2024 г.

МААЕ подкрепя научните изследвания по своите проекти, които са изброени в одобрената програма и бюджет. Тези координирани изследователски дейности обикновено се изпълняват чрез координирани изследователски проекти (CRP), които обединяват изследователски институти както в развиващите се, така и в развитите държави-членки, за да си сътрудничат по изследователски теми от общ интерес. Изследователски и технически договори и споразумения за научни изследвания се възлагат на институти в държавите-членки за извършване на изследователска работа съгласно тези CRP.

Всеки създаден CRP се състои от мрежа от 10 до 15 изследователски института, които работят координирано в продължение на три до пет години за придобиване и разпространение на нови знания.

Още информация какво представляват координираните изследователски проекти и как може да се включите към тях може да откриете на сайта на МААЕ: https://www.iaea.org/services/coordinated-research-activities/how-crps-work

В тази връзка ви предоставяме информация за най-новите координирани изследователски проекти, в които може да се включите при проявен интерес, като всеки един има свои крайни срокове за присъединяване към него.

Може да видите новите CRP тук.