АЯР и АЕЦ „Козлодуй“ дадоха съвместен брифинг за новия тип ядрено гориво

Днес Агенцията за ядрено регулиране и АЕЦ „Козлодуй“ дадоха съвместен брифинг за новия тип ядрено гориво в блок 5 на атомната електроцентрала. Поводът беше засиленият обществен интерес към темата.

В началото на брифинга председателят на АЯР г-н Цанко Бачийски представи накратко как е протекъл лицензионният процес, изпълнен съгласно предварително изготвената вътрешна програма на регулатора.

Изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй“ г-н Валентин Николов представи пред присъстващите процеса по диверсификация на ядреното гориво за блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“. Г-н Николов подчерта, че специалисти от атомната електроцентрала са осъществявали контрол по време на целия производствен процес, както и входящ контрол при доставката на горивото в АЕЦ „Козлодуй“.