АЯР домакинства техническа среща по проект на МААЕ

Днес председателят на Агенцията за ядрено регулиране г-н Цанко Бачийски откри заключителната 8-ма техническа среща по Международния проект на МААЕ за завършване на извеждането от експлоатация (COMDEC), на която регулаторът е домакин през тази седмица. Проектът има за цел да предостави практически насоки за подпомагане на държавите-членки в техните дейности по отношение на завършване на извеждането от експлоатация, освобождаване на обекти от радиационен контрол и прилагане на институционален контрол, когато е необходимо. В проекта участват над 20 представители на 15 държави.

България в момента е в процес на извеждане от експлоатация на 4 ядрени блока. Благодарение на опита на нашите експерти, страната ни даде своя ценен принос за работата на този проект през шестте години на неговото изпълнение.

Извеждането от експлоатация е неразделна част от жизнения цикъл на едно ядрено съоръжение и трябва да се разглежда още в най-ранните етапи от неговото развитие.