Годишният доклад на АЯР за 2023 година е публикуван

Годишният доклад на Агенцията за ядрено регулиране за 2023 година вече е публикуван на интернет страницата на регулатора. Докладът съдържа информация относно дейностите на Агенцията през изминалата година. Документът можете да откриете тук.