Международна конференция за ядрена сигурност

От 20 до 24 май 2024 г. във Виена се провежда четвъртата Международната конференция за ядрена сигурност (ICONS) под надслов „Перспективи за бъдещето“ (Shaping the Future).

ICONS е глобален форум в рамките на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), който предоставя възможност за насърчаване на международното сътрудничество чрез обмен на информация, добри практики и иновации в областта на ядрената сигурност.

Конференцията се провежда в две части – министерски сегмент и научно-техническа програма. В състава на българската делегация, ръководена от заместник-министъра на външните работи Иван Кондов, бяха включени и представители на Агенцията за ядрено регулиране, които участваха и в редица съпътстващи мероприятия от научно-техническата програма.

България има дългосрочно сътрудничество с МААЕ в областта на изграждането на капацитет и квалификация в областта на ядрената сигурност, като МААЕ оказа съществена подкрепа за организирането на магистърската програма по ядрена сигурност в УНСС.