Информация във връзка със събитие в АЕЦ „Черна вода“

Във връзка с разпространена информация в медиите за пожар в румънската АЕЦ „Черна вода“, Агенцията за ядрено регулиране отправи запитване към румънския ядрен регулатор, откъдето потвърдиха, че в блок 2 на атомната електроцентрала е възникнал незначителен пожар в турбинна зала, който е овладян и не представлява заплаха за безопасността на ядреното съоръжение. Информация за случилото се е публикувана на интернет страницата на румънския оператор на централата.

Показанията на европейската платформа за обмен на радиационни данни EUROPED и тези на националната автоматизирана система за радиационен мониторинг BULRaMo не регистрират изменения в радиационната обстановка на територията на България, както и в района на АЕЦ „Черна вода“.