Информация за предстоящо спиране на блок 6 на АЕЦ „Козлодуй“ на 15.06.2024г.

Във връзка с констатирана неплътност (пропуск) в тръбния сноп на трети парогенератор на блок 6 в АЕЦ „Козлодуй“ е взето превантивно решение за планово разтоварване и спиране на блока за отстраняване на неплътността. Количеството на пропуска е значително по-ниско от предвидените в технологичния регламент за безопасна експлоатация ограничения. Не е регистрирана промяна в радиационната обстановка в помещенията на оборудването и на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.