Изменение в лицензията на Хранилището за отработено гориво на АЕЦ „Козлодуй“

Днес председателят на Агенцията за ядрено регулиране г-н Цанко Бачийски връчи на г-н Валентин Николов, изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“, изменената лицензия за експлоатация на Хранилището за отработено ядрено гориво. Във връзка с внесените в края на месец март тази година изменения в Закона за безопасно използване на ядрената енергия, лицензията за експлоатация на хранилището не е ограничена със срок. Съгласно направените изменения в закона в лицензията е поставено условие за  извършване на периодичен преглед на безопасността не по-рядко от веднъж на десет години. Резултатите от този преглед следва да обосноват безопасната експлоатация на съоръжението и са предпоставка председателят на АЯР да издаде заповед за тяхното одобрение и да определи периода за извършване на следващия периодичен преглед на безопасността.