Представител на МААЕ е на посещение в България

От 15 до 19 май 2023 г. на посещение в България е г-н Джинг Джанг, началник секция Европа 1 в департамента за Техническо сътрудничество на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Повод за посещението е провеждането на регионален обучителен курс по верификация на стандартните оперативни процедури по нови серологични и молекулярни техники, домакин на който е Националният диагностичен научноизследователски ветеринарно-медицински институт към БАБХ. Курсът е организиран в рамките на инициативата ZODIAC на МААЕ, насочена към подпомагане на държавите-членки в борбата със зоонозните заболявания и предотвратяване на бъдещи пандемии.

България напълно подкрепя инициативата ZODIAC, включително и като финансов донор. До момента финансовият принос на България към инициативата възлиза на 75 000 евро, като 65 000 евро от тях са предоставени от Министерството на външните работи, а 10 000 евро – от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР).

В рамките на визитата г-н Джанг проведе среща с ръководството на АЯР, на която беше обсъден напредъка по изпълнението на проекта „Прилагане на интегриран подход за изграждане на административен капацитет в Агенцията за ядрено регулиране“.

По време на посещението си представителят на МААЕ ще се срещне и с други български бенефициенти по програмата за Техническо сътрудничество на международната агенция в София и Пловдив. Целта е запознаване с реализацията на действащи и подготовката за изпълнение на планираните национални проекти, както и с резултатите и ползите от вече осъществени такива в страната.

България има над 45-годишна история на сътрудничество с МААЕ по програмата за Техническо сътрудничество в различни области като ядрена безопасност и радиационна защита, управление на радиоактивни отпадъци, използване на ядрени приложения, изграждане на административен капацитет и др. За този период в страната ни успешно са реализирани над 70 проекта от различни организации, не само в областта на ядрената енергетика, но и в медицината, здравеопазването, селското стопанство. България участва активно и в редица регионални и интер-регионални проекти, организирани по Програмата.

Координатор от българска страна по програмата за Техническо сътрудничество на МААЕ е Агенцията за ядрено регулиране.