Стипендиантска програма на Международната агенция за атомна енергия „Мария Склодовска-Кюри“

Международната агенция за атомна енергия отново открива процедурата за кандидатстване по стипендиантската си програма „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCFP). Програмата стартира през 2020 година и е насочена към увеличаването на броя на жените в ядрената сфера. Целта й е младите жени да бъдат насърчавани към кариерно развитие в области, свързани с ядрената енергия и нейните приложения.

Освен финансова помощ, програмата предоставя възможност за стажантки програми, както и участие в различни образователни и професионални мероприятия.

Желаещите да кандидатстват в програмата могат да направят това до края на месец септември 2023 година.

На следната интернет страница може да бъде намерена повече информация за стипендиантската програма, както и начинът за кандидатстване:

https://www.iaea.org/services/key-programmes/iaea-marie-sklodowska-curie-fellowship-programme