Пресконференция в АЯР

 Агенцията за ядрено регулиране организира пресконференция, на която ще представи дейността си за изминалата 2016 година. Пресконференцията ще се проведе на 17 януари 2017 г. (вторник) от 11 часа в Голяма зала на Учебния център на АЯР (бул. “Шипченски проход” № 69). Поканени са представителите на всички медии.