Провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица по проект на Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически контрол на съоръжения с повишена опасност, които имат значение за ядрената безопасност, както и на предварителна

Провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица по проект на Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически контрол на съоръжения с повишена опасност, които имат значение за ядрената безопасност, както и на предварителна оценка на въздействието по проекта на нормативен акт. Срокът за предложения и становища по проекта на нормативен акт, доклада и оценката на въздействието е 30-дневен от настоящото съобщение.