Семинар на МААЕ за проверка на обучението и подготовката на експерти, работещи в областта на ядрената безопасност и сигурност

От 21 до 24 февруари 2017 г. в Агенцията за ядрено регулиране се провежда регионален семинар на МААЕ на тема: „Програма за проверка на обучението и подготовката на експерти, работещи в областта на ядрената безопасност и сигурност”. Целта на семинара е запознаване на участниците с ръководството за Education and Training Review Service (ETReS) на МААЕ, провеждане на дискусии и получаване на обратна връзка за него. Това ръководство се използва за самооценка от държавите и за провеждане на ETReS мисии от МААЕ. Целта на ETReS мисиите е оценка на цялостната система и програма на държавите за образование и обучение по ядрена безопасност, което основно обхваща университети и образователни институции, регулатори, оператори и инженерингови организации.
Образованието и обучението е част от изграждането на експертен капацитет по ядрена безопасност. Една от мерките на МААЕ след инцидента във Фукушима е изграждане и засилване на експертния капацитет в държавите, включително създаване и усъвършенстване на национални програми по въпроса. В семинара участват представители на университети, образователни институции, регулатори, оператори и инженерингови организации от Албания, Армения, Беларус, Грузия, Унгария, Казахстан, Литва, Полша, Румъния и България.

p1160354