Съобщение относно публикуване на информация за състоянието на ядрените съоръжения в Украйна на интернет страницата на АЯР

Считано от 16.06.2022 г., информация за състоянието на ядрените съоръжения в Украйна ще бъде публикувана на интернет страницата на Агенцията за ядрено регулиране, в случай че е настъпила промяна в състоянието им.

Информация за стойностите на радиационната обстановка в Република България може да намерите на интернет страницата на Агенцията в рубрика „Бюлетин за гама фона“