Трета международна конференция за приложенията на ядрената наука и технологии ICARST-2025

Международната агенция за атомна енергия организира Трета международна конференция за приложенията на ядрената наука и технологии ICARST-2025, която ще се проведе във Виена, Австрия от 7 до 11 април 2025 година.

Целта на конференцията е да бъде представен цялостен преглед на тенденциите в ядрената наука и технологии; оценка на националните, регионалните и глобалните инициативи в използването на доказани индустриални приложения на ядрената наука и технологии; предоставяне на платформа, в която представители на индустрията и академичните среди могат да разработват нови инициативи; представяне на ясни насоки за усвояване на ядрените технологии за постигане на целите на устойчивото развитие.

Допълнителна информация относно конференцията и възможността за участие може да намерите в приложения файл.