Подновяване на лицензия за експлоатация на СП „РАО-Козлодуй“

В края на месец ноември в Агенцията за ядрено регулиране постъпи заявление от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) за подновяване на лицензията за експлоатация на Специализирано поделение „РАО-Козлодуй“ на ДП „РАО“. В тази връзка в агенцията е стартиран процес по извършване на регулаторен преглед и оценка на представените със заявлението документи. Обобщена информация за съоръжението е достъпна тук.