Уведомяване на заинтересованите лица за издадени актове за публични държавни вземания

На основание чл.26, ал.2 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл.166, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ и чл.162, ал.2, т.2 и т.9 от ДОПК, уведомяваме заинтересованите лица за издадени актове за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1.МЦ АМЕРИКАН СПАЙНЪЛ КЛИНИК ЕООД- ЕИК 203567805, издаден акт АА-03-4/28.11.2023г. за 100,00лв.-главница;

2.СМДЛ-СМДЛ ЛАРЕЙ ООД- ЕИК 203314054, издаден акт АА-03-5/08.12.2023г. за 100,00лв.- главница;

3.СМДЛ-ГАМА ВИЖЪН ЕООД- ЕИК 131507650, издаден акт АА-03-6/08.12.2023г. за 100,00 лв.- главница;

4.МЦ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД- ЕИК 119635356, издаден акт АА-03-8/08.12.2023г. за 75,00лв.- главница;

5.МБАЛ-ЕСКУЛАП ООД- ЕИК 822100491, издаден акт АА-03-9/08.12.2023г. за 200,00 лв- главница;

6.СМДЛ-ДИА СКАН ЕООД- ЕИК 110541222, издаден акт АА-03-11/11.12.2023г. за 75,00 лв- главница;

7.СМДЛ-МАТЕЕВ ГАМА КВАНТ М ЕООД- ЕИК 103857597, издаден акт АА-03-12/11.12.2023г. за 100,00 лв- главница;

8.ГПДМ ИМПЛАНТ-ДЕНТ 98 ООД- ЕИК 121713869, издаден акт АА-03-13/11.12.2023г. за 100,00 лв- главница.