Виртуален форум на тема: Rays of Hope / Two Years of Hope-Working Towards #CancerCare4All

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) организира Виртуален форум на тема: Rays of Hope / Two Years of Hope-Working Towards #CancerCare4All, който ще се проведе на 1 и 2 февруари 2024 година.

Инициативата стартира преди две години и целта й е да допринесе за намаляване на разпространението на раковите заболявания, като подпомогне достъпа до лъчелечение за повече пациенти.

По време на форума ще бъде дадена възможност на заинтересованите страни-членки на МААЕ да се поучат от опита на държавите от първата вълна на инициативата Rays of Hope. Ще бъдат организирани технически дискусии, представени добри практики за устойчивост на съоръженията за лъчева терапия и др.

Датата на форума не е избрана случайно, тъй като в дните на събитието се отбелязват две години от стартиране на инициативата Rays of Hope, както и Международния ден за борба с рака.

Събитието ще бъде предавано на живо в интернет, за да може повече хора да имат достъп до представяната информация. Допълнителна информация относно форума и възможността за участие може да намерите в приложените файлове.

RoH Forum 2024 save the date

February RoH Forum -preliminary agenda