Международна конференция по хибридна образна диагностика IPET2024

Международната агенция за атомна енергия организира Международна конференция по хибридна образна диагностика IPET2024, която ще се проведе във Виена, Австрия от 7 до 11 октомври 2024 година.

Целта на конференцията е да бъде представен цялостен преглед на ролята на модернизираните и новосъздадените медицински техники в областта на хибридната образна диагностика при лечение на болни от рак пациенти.

Също така ще бъде направена критичната оценка на клиничните показатели при радиофармацевтичните терапии при лечението на рак.

Допълнителна информация относно конференцията и възможността за участие може да намерите в приложения файл.