В АЯР постъпи допълнителна информация към заявлението на АЕЦ „Козлодуй“ за лицензиране на новото ядрено гориво

На 11 октомври 2023 г. в Агенцията за ядрено регулиране постъпи допълнителна информация към заявлението за издаване на разрешение за използване на нов тип ядрено гориво RWFA, произведено от Уестингхаус, в блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“, а именно „Проект на изменение на глава 15 „Анализ на авариите“ от Отчета за анализ на безопасността“.

С представянето на този документ и представения по-рано „Проект на изменение на административна инструкция „Изготвяне на отчети с неутронно-физични характеристики на реактор ВВЕР-1000““, операторът спази дадения му от АЯР срок за отстраняване на пропуските и нередовностите, посочени в прегледа за формална редовност на заявлението. Прегледът и оценката по същество на представените документи продължават.