Регистрирано повишено ниво на радиация в камион, превозващ въглероден диоксид, на ГКПП „Гюешево“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: ГКПП „Гюешево“, с. Гюешево

Кратко описание:
На 08.12.2021 г. системата за радиационен контрол на ГКПП „Гюешево“ е задействана при влизане в страната на камион-цистерна, превозващ въглероден диоксид от Р. С. Македония за България. Камионът е бил отделен и обезопасен.

Контактните измервания на товара, извършени от РДГП-Кюстендил и РДПБЗН-Кюстендил, са отчели максималнa стойност на мощността на дозата от 0,39 µSv/h, при естествен радиационен фон в района около 0,05 µSv/h. Идентификацията е дала индикации за наличие на естествения радионуклид радий-226. На основание на бавното намаляване на стойностите с времето, установено при последващите радиационни измервания на товара, НЦРРЗ изразява становище, че регистрираното лъчение се дължи на наличие на естествения радионуклид радон-222 в товара, който е продукт на радий-226 и е с период на полуразпад 3,8 дни.

На основание становище на НЦРРЗ-МЗ, че рискът от превоза на товара е пренебрежим, последният е пропуснат на територията на страната ни.