Открито радиоактивно замърсяване в камион, превозващ тор от България за Румъния, на ГКПП „Кардам“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: ГКПП „Кардам“

Кратко описание:
На 30.11.2021 г. системата за радиационен контрол на ГКПП „Кардам“ е задействана на излизане от страната от камион, превозващ изкуствен тор от България за Румъния. Камионът е бил отделен и обезопасен.

Контактните измервания на товара, извършени от РД ПБЗН-Добрич, са отчели стойности на мощността на дозата до 0,29 µSv/h, при естествен радиационен фон в района около 0,05 µSv/h. Идентификацията е показала наличие на естествения радиоактивен изотоп радий-226.

На основание становище на РЗИ-Варна, че превозът няма да създаде опасност за населението, околната среда и водача на камиона, товарът е пропуснат да продължи по маршрута си към крайната си дестинация в Румъния.