15-ти Тихани симпозиум по радиационна химия, Егер, Унгария, 23-28 август 2024 г.

Унгарската мрежа за научни изследвания съвместно с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) организират 15-ти Тихани симпозиум по радиационна химия, който ще се проведе в Егер, Унгария от 23 до 28 август 2024 година.

Целта на симпозиума е да бъде представен цялостен преглед на фундаменталните процеси и приложения в областта на радиохимията.

Допълнителна информация относно симпозиума и възможността за участие може да намерите на следната интернет страница:

https://tihany.ek-cer.hu/

Международната агенция за атомна енергия би могла да финансира участието на български представител в симпозиума. Потенциалните кандидати могат да подготвят абстракт по дадения образец и да го изпратят на г-жа Менг Ли (me.li@iaea.org) и г-жа Александра Моршер (a.morscher@iaea.org) от МААЕ до 5 април 2024 година.