Международна школа по радиационна защита (IRPS), Стокхолм, Швеция, 12-16 август 2024 г.

За поредна година Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) организира Международна школа по радиационна защита. Тази година мероприятието ще се проведе в Стокхолм, Швеция от 12 до 16 август.

Целта на IRPS е да бъдат запознати участниците с необходимото разбиране на международната система за радиационна защита, да придобият умения и познания за успешното прилагане и адаптиране на системата.

Срокът за подаване на заявка за участие е 15 април 2024 година.

Допълнителна информация относно Международна школа по радиационна защита, както и възможността за участие в мероприятието, може да намерите на следната интернет страница:

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_90466/international-radiological-protection-school-irps-at-stockholm-university-2024-edition