Откриване на процедура за кандидатстване по студентска програма на Международната школа по ядрена безопасност (INSS) в Корея

За поредна година Корейският институт по ядрена безопасност стартира процедурата си за набиране на кандидати за магистърска програма в рамките на Международната школа по ядрена безопасност (INSS).

Целта на INSS е висококвалифицирани млади професионалисти да бъдат допълнително обучени в областта на ядрената и радиационната безопасност, като бъде обърнато особено внимание на регулаторните процеси.

Началото на магистърската програма е през август 2024 година, а подаването на заявления за кандидатстване е до 25.03.2024 г.

Допълнителна информация относно магистърската програма на Международната школа по ядрена безопасност може да намерите на следната интернет страница:

https://nuclear.kaist.ac.kr/eng/study/inter_program02.php