Представител на МААЕ на посещение в Агенцията за ядрено регулиране

От 11 до 13 март 2024 г. на посещение в Агенцията за ядрено регулиране беше г-жа Мън Ли, референт за България в отдел „Европа“ на Департамента за Техническо сътрудничество на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Целта на посещението беше преглед на българските проекти по Програмата за Техническо сътрудничество на МААЕ. Агенцията за ядрено регулиране е координатор от българска страна по Програмата.

По време на посещението си г-жа Ли се срещна с председателя на регулатора г-н Цанко Бачийски. Представени бяха и резултатите от успешно приключилия проект „Прилагане на интегриран подход за изграждане на капацитета на Агенцията за ядрено регулиране“, който спомага за развитието на система за управление на знанията и ефективно организация на човешките ресурси в националния регулатор. В хода на разговорите беше поставен въпросът с недостига на професионални кадри в сферата на ядрената енергетика, което прави този проект изключително важен за Агенцията за ядрено регулиране.

В програмата на визитата на г-жа Ли бяха включени посещения на редица български организации, изпълняващи проекти, финансирани по Програмата. Сред тях бяха Институтът по физиология на растенията и генетика към БАН, Центърът за оценка на риска по хранителната верига,  УМБАЛ “Александровска”, Клиниката по нуклеарна медицина в Аджибадем Сити Клиник, Националният център по радиобиология и радиационна защита, Институтът по овощарство и Институтът по зеленчукови култури „Марица“ в Пловдив, както и Техническият колеж към Технически университет – София.