Проведе се годишната пресконференция на Агенцията за ядрено регулиране

Днес, 14 март 2024 г., Агенцията за ядрено регулиране проведе традиционната си годишна пресконференция. В своето изложение председателят на Агенцията Цанко Бачийски представи основни акценти в дейността на регулатора през изминалата година.

Сред темите, които председателят засегна в своето изказване, бяха процесът на лицензиране на ново ядрено гориво за блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“, лицензионният процес на нови ядрени мощности, Осмият и Деветият преглед на националните доклади на страните по Конвенцията за ядрена безопасност, предстоящата IRRS мисия, предстоящата партньорска проверка на Европейската комисия на тема „Пожарна безопасност“ и др. Цанко Бачийски за пореден път акцентира върху въпроса с недостига на квалифицирани кадри в ядрения сектор и усилията, които агенцията полага за неговото решаване.

Темите, които журналистическите въпроси изведоха на преден план, бяха за лицензирането на новото ядреното гориво за блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“, както и за лицензионния процес на 7-ми и 8-ми блок на атомната електроцентрала.

В края на събитието журналистите посетиха обновения авариен център на Агенцията за ядрено регулиране, където им беше представена основната дейност на звеното за аварийно планиране и готовност.