Учебен курс по теория и практическо приложение на кодовете RESRAD за определяне на дозата, риска и допустимите граници в радиоактивно замърсени места, Чикаго, САЩ, 15-26 юли 2024 г.

Аргонската национална лаборатория и Международната агенция за атомна енергия организират учебен курс на тема: „Теория и практическо приложение на кодовете RESRAD за определяне на дозата, риска и допустимите граници в радиоактивно замърсени места“, който ще се проведе в Чикаго, САЩ от 15 до 26 юли 2024 г.

Целта на курса е участниците да се запознаят и да преминат практическо обучение относно приложението на модели на дозата и риска с използването на кодове RESRAD при оценката на потенциално излагане на радиация от радиоактивно замърсени места.

Крайният срок за подаване на заявление за участие е 1 април 2024 г., като участието на одобрените кандидати ще бъде изцяло финансирано от Аргонската национална лаборатория.

Допълнителна информация относно мероприятието може да намерите на следната интернет страница:

https://international.anl.gov/Training/indexH3.asp